Våra tjänster

Bokföring, Deklaration Årsredovisning, Fakturering, Bolagsbildning, Lönehantering

Bokslut

  • Bokslut är en regelbundet genomförd sammanställning av ett företags bokföring. Vanligtvis innehåller det resultaträkning och balansräkning.

Mer info >

Deklaration

  • Deklaration är ett dokument som skickas in till Skatteverket. Deklarationen är ett underlag för hur mycket den fysiska eller juridiska personen intjänat under föregående år och hur mycket som ska betalas i skatt.

Mer info >

Årsredovisning

  • Årsredovisning är ett av flera sätt att göra en sammanställning av en organisations räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår

Mer info >

Fakturering

  • Fakturering, en faktura eller räkning är ett bokföringsverifikat, momsredovisningsunderlag och ett skriftligt krav på betalning genom vilket fordringsägaren kräver betalt från den betalningsskyldige.

Mer info >

Bolagsbildning

  • Bolagsbildning, att starta eget företag innebär allt ifrån att bli sin egen arbetsgivare i ett enmansföretag, till att ha ett större företag med flera anställda. Kanske har du funderat på att hyra ut dig själv och dina kompetenser som egenkonsult?

Mer info >

Lönehantering

  • Lönehantering är ett stort och viktigt område med många lagar och regler. Lön är också den enskilt största utgiftsposten för många företag, och en mycket viktig faktor för de anställda. 

Mer info >

Call Now Button